Jdi na obsah Jdi na menu
 


Statistiky

Dle průzkumu provedeného v roce 2007 mělo v důsledku užívání alkoholu nehodu nebo zranění 16.8% českých náctiletých studentů.

 

V roce 2006 bylo v USA 31% mladistvých řidičů, kteří zemřeli při řízení motorových vozidel opilých.

 

Riziko úmrtí za volantem je pro řidiče s alkoholem v krvi minimálně 11x vyšší, než pro střízlivého řidiče.

 

Marihuana je po alkoholu druhá nejčastější droga nalezená v tělech řidičů, kteří zavinili smrtelnou autonehodu.

 

U lidí, kteří začnou pít před dosažením 15 let je čtyřikrát vyšší riziko alkoholismu, než u lidí, kteří začínají pít až po dosažení věku 21 let.

 

Na světě je přibližně 24.7 miliónů lidí závislých na pervitinu.

 

13 miliónů Američanů ve věku od 12ti let zkusilo pervitin alespoň jednou. 529 000 z nich jej užívá pravidelně.

 

V roce 2007 potvrdilo 4.5% amerických maturantů, že pervitin zkusili alespoň jednou.

 

V České republice, Švédsku, Finsku, Slovensku a Litvě 20 - 60% závislých, kteří vyhledají léčbu ze závislosti jsou závislí na pervitinu, nebo jiném stimulantu.

 

Cca 35% drogových úmrtí má na svědomí pervitin.

 

 V roce 2007 potvrdilo sníženou výkonnost ve škole v důsledku pití alkoholu 18.3% studentů, problémy ve vztazích s rodiči uvedlo 23.5%.

 

U mladých lidí, kteří užívají alkohol je 7.5x vyšší riziko zneužívání nelegálních drog a 50x vyšší riziko zneužívání kokainu než u těch, kteří alkohol vůbec nepijí.

 

32% těžkých pijáků starších 12 let užívá ještě nelegální drogy.

 

Svou první sklenici piva vypilo v ČR 73% dětí do 13 let, první sklenici vína 59.7% a první sklenku tvrdého alkoholu 38%.

 

Rizikovým nebo škodlivým způsobem pije alkohol pětina dospělých, tj. více než 1.3 milionu obyvatel z ekonomicky aktivní populace České republiky.

 

Počet úmrtí spojených s alkoholem byl v roce 2007 v USA 12 998.

 

V ČR se vypije 10.2 litru čistého alkoholu za rok na osobu.

 

40% násilných činů je v USA pácháno pod vlivem alkoholu.

 

V roce 2005 bylo v Anglii zaznamenáno 6 570 úmrtí v přímé spojitosti s konzumací alkoholu. V roce 2006 počet úmrtí vzrostl na 8 758. Jedná se o 7% nárůst.

 

Ze 490 miliónů lidí v Evropské unii je více než 23 miliónů závislých na alkoholu.

 

Obsah THC v marihuaně byl v roce 1974 průměrně 1%, v roce 1994 4%. V roce 2008 dosáhl již v průměru 9.6%.

 

158.8 miliónů lidí na celém světě (tj. 3.8% obyvatelstva planety) kouří marihuanu.

 

Přes 94 miliónů lidí v USA uvedlo, že užilo marihuanu alespoň jednou.

 

V roce 2007 bylo v USA 6.7% lidí ve věku od 12 do 17 let pravidelnými kuřáky marihuany.

 

Produkce marihuany v USA se v posledních 25 letech desetinásobně zvýšila, a to z 1000 tun v roce 1981 na 10 000 tun v roce 2006.

 

Z dospělých lidí starších 26 let, kteří užívali marihuanu ještě před dovršením 15ti let užilo 62% alespoň jednou za život kokain, 9% heroin a 54% léky na předpis pro jiné než léčebné účely.

 

V České republice mělo v roce 2007 20.7% školáků do 13 let zkušenost s marihuanou.

 

Nárůst užití marihuany u studentů ve věku 16 let činil ze 43.8% v roce 2003 na 45.1% v roce 2007.

 

V roce 2007 uvedlo sníženou výkonnost ve škole v důsledku užívání marihuany 19.3% studentů, problémy ve vztazích s rodiči uvedlo 14.1% a problémy ve vztazích s přáteli 16.6% studentů.

 

99.9% uživatelů kokainu začalo nejdřív s marihuanou, tabákem nebo alkoholem.

 

U mládeže od 12 do 17 let, která užívá marihuanu je 85x větší šance, že začne s kokainem.

 

Pracovníci poštovních služeb, kteří měli pozitivní test na marihuanu, měli o 55% více nehod, o 85% více zranění a o 75% větší nárůst absencí v zaměstnání.

 

Na světě je zhruba 9 miliónů uživatelů extáze.

 

V roce 2007 mělo v ČR zkušenost s extází 4.6% studentů do 16ti let.

 

92% lidí v USA, kteří užívali extázi začalo později užívat i další drogy, včetně marihuany, amfetaminu, kokainu a heroinu.

 

Kokain je druhou nejvíce pašovanou nelegální drogou na světě.

 

7.5 milionu lidí ve věku 15 - 34 v Evropě užilo kokain alespoň jednou v životě.

 

V USA užilo minimálně jednou v životě kokain 35.3 miliónů lidí starších 12ti let.

 

V roce 2005 muselo být v USA ve spojitosti s kokainem ambulantně ošetřeno 448 481 lidí.

 

13.5 miliónů lidí na světě užívá opiáty. Z toho 9.2 milionu užívá heroin.

 

V roce 2007 mělo zkušenost s heroinem nebo jinými opiáty v České republice 2% studentů ve věku 16ti let.

 

V České republice je odhadem 10 000 uživatelů heroinu.

 

V roce 2003 mělo alespoň jednu zkušenost s užíváním heroinu 10% českých školáků do 13ti let.

 

V roce 2008 hrály v Evropě opiáty (zejména heroin) roli přibližně ve 4 z 5 drogových úmrtí.

 

V roce 2008 užívalo opiáty 16 miliónů lidí na celém světě.

 

V roce 2007 bylo v USA u federálních soudů 5 477 lidí odsouzeno za zločiny související s crackem. 95% těchto pachatelů crack pašovalo.

 

V roce 2006 ve 20ti státech Evropy tvořili uživatelé cracku 2% závislých, kteří podstupují léčení.

 

V USA v roce 2007 8.6 miliónů lidí nad 12 let někdy v životě zkusilo crack.

 

V roce 2007 3.2% amerických středoškoláků ve třetím ročníku někdy v životě užilo crack.

 

V roce 2006 podstoupilo v USA léčení 178 475 narkomanů, kteří užívali hlavně crack.

 

49.8% zatčených v USA někdy v minulosti užilo crack.

 

 V Evropě 4.2% lidí ve věku od 15 do 24 let vyzkoušelo alespoň jednou LSD.

 

Alespoň jednu zkušenost s LSD mělo v roce 2007 v ČR 5% studentů ve věku 16 let, s halucinogenními houbami 7.4% 16tiletých.

 

LSD je 100x účinnější než lysohlávky a 4000x silnější než meskalin.

 

V roce 2003 mělo v ČR zkušenost s čicháním těkavých látek zkušenost 29% dětí do věku 13ti let a v roce 2007 už  36.2%.

 

Alespoň jednu zkušenost s inhalanty má 22.9 miliónů Američanů.

 

Alespoň jednu zkušenost s inhalanty mělo v roce 2007 7% 16tiletých studentů v ČR.

 

V roce 2007 byly v USA inhalanty drogami, které byly užívány mládeží mezi 12 a 13 rokem života nejčastěji.

 

22% uživatelů inhalantů umírá na předávkování již po prvním užití.

 

V pákistánském městě Karáčí žije odhadem 14 000 dětí bez domova, z nichž 80 - 90% je závislé na inhalantech.

 

V USA zneužije léky na předpis proti bolestem každý den 2 500 mladistvých ve věku 12 - 17 let.

 

V USA je přes 15 miliónů lidí, kteří zneužívají léky na předpis.

 

V ČR je podle odhadu 4 250 uživatelů Subutexu.

 

V ČR užilo v roce 2007 tlumící léky 9.1% lidí ve věku 16ti let.

 

Zneužívané léky na předpis způsobují více úmrtí z předávkování (45%), než kokain, heroin, pervitin a amfetamin dohromady (39%).

 

Téměř 50% náctiletých se domnívá, že léky na předpis jsou mnohem méně nebezpečné, než ilegální pouliční drogy.

 

U náctiletých, kteří zneužívají léky na předpis je 2x vyšší riziko pití alkoholu, 5x vyšší riziko užívání marihuany a 12 - 20x vyšší riziko užívání jiných nelegálních drog.

 

V roce 2006 zneužilo Ritalin téměř 7 miliónů Američanů.

 

V Austrálii byl proveden výzkum, podle nějž jsou osoby pod vlivem marihuany odpovědné za 4.3% smrtelných dopravních nehod.

 

Za rok 2007 se v České republice dostalo v souvislosti s drogami do statistik policie a zdravotnických zařízení až 100 000 lidí.

 

Nejčastěji užívanými nelegálními drogami v ČR je marihuana a pervitin.

 

Nejčastěji užívanou inhalační drogou ve Velké Británii je butan - v roce 2000 52% úmrtí spjatých s inhalanty.

 

V ČR je asi 39 200 "problémových uživatelů tvrdých drog" - z toho 28 200 užívá pervitin a 11 000 opiáty.

 

V České republice je odhadem 75 000 - 110 000 problémových uživatelů kanabinoidů.

 

Průměrný věk žadatelů o léčbu z drogové závislosti v ČR je 27.3 let.

 

Pod vlivem drog bylo v ČR v roce 2010 spácháno 16.6% trestných činů.

 

V roce 2010 bylo v České republice odhaleno 307 varen pervitinu a zachyceno 278 kg marihuany.